Det koster kun 250 kr. halvårligt at være medlem af FDF Viby J.

Kontingent bliver opkrævet 2 gange om året. 1. februar og 1. september.

Man må prøve at være med gratis 3 gange, før man skal meldes ind og betale kontingent. Som nyt medlem vil man få sendt en kontingentopkrævning ca. 1 uge efter man er meldt ind, som gælder resten af det halve år, man bliver meldt ind i.