Det koster kun 250 kr. halvårligt at være medlem af FDF Viby J. Kontingent bliver opkrævet to gange om året på mail, henholdsvis 1. februar og 1. september. Man kan gratis prøve at være til FDF tre gange, hvorefter man skal meldes ind, hvis man ønsker at fortsætte i FDF, vil man få tilsendt en kontingentopkrævning ca. en uge efter indmelding. Denne opkrævning gælder til og med næste halvårlige kontingentopkrævning.

Familie FDF koster kun 125 kr. halvårligt. Kontingent bliver opkrævet to gange om året på mail, henholdsvis 1. februar og 1. september. Man kan gratis prøve at være med en gang, hvorefter man skal meldes ind, hvis man ønsker at forsætte. Hvis man ønsker at forsætte i Familie FDF, vil man få tilsendt en kontingentopkrævning ca. en uge efter indmelding. Denne opkrævning gælder til og med næste halvårlige kontingentopkrævning.