Indmeldelse skal ske ved at udfylde vores indmeldelsesblanket som kan downloades her:

Når indmeldelsesblanketten er udfyldt, afleveres den til en leder (voksen)

Udmeldelse skal ske ved at skrive til Mads på e-mail: kasserer@fdfvibyj.dk eller på SMS: 28967688