Indmeldelse sker ved at udfylde vores indmeldelsesblanket, som kan downloades her:

Når indmeldelsesblanketten er udfyldt, afleveres den til en leder eller sendes som scannet dokument eller billede til Mads.

Udmeldelse sker ved at kontakte Mads.

Mads kan kontaktes på mail: kasserer@fdfvibyj.dk eller telefon: 28967688.