COVID-19 OPDATERING / NYHED 2. MARTS 2021

Kære børn, forældre og Familie-FDF i FDF Viby J
Foreningslivet er åbnet op i et omfang, så vi nu igen kan mødes om torsdagen til FDF – og den sidste lørdag om måneden til Familie-FDF.
Landsforbundet skriver:
  • Der må fra d. 1. marts afholdes udendørs foreningsaktivitet for op til 25 personer inkl. ledere. Foreningsaktiviteten er ikke underlagt aldersbegrænsninger. Bemærk at indendørs foreningsaktivitet fortsat ikke er tilladt. Derfor skal kredshuse fortsat holdes lukket for adgang – dog må der ifm. afhentning af materialer eller toiletbesøg tages kort ophold indendørs.
  • Der bør som udgangspunkt holdes to meters afstand mellem personer. Aktiviteter med fysisk kontakt under 2 meter (under fx leg) kan gennemføres, og i det tilfælde bør der være ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
  • Der er ikke krav om brug af mundbind ved foreningsaktivitet udendørs. Ved ophold indendørs er der krav om brug af mundbind.
  • Der er ikke krav om test forud for deltagelse i foreningsaktivitet. Landsforbundet anbefaler, at kredse opfordrer ledere/børn til at efterleve myndighedernes generelle retningslinjer om hyppige tests.    
Helt praktisk betyder det i FDF Viby J, at alle møder i den kommende tid afholdes udendørs, så sørg for tøj efter vejret. Bagage mv. opbevares udendørs under møderne. Børnene har kun adgang til huset i forbindelse med toiletbesøg. Det er som udgangspunkt lederne der henter materialer.
Selvom vi i princippet kan planlægge efter, at vi ikke er mere end 25 personer til stede ad gangen, så ønsker vi ikke at blande klasserne på tværs. Vi har derfor ændret i mødetiderne for klasserne, så der ikke er et overlap. Vi beder børn, unge og forældre om at møde og blive hentet til tiden, så vi ikke får overlap mellem grupperne.
For de enkelte klasser gælder følgende:
Puslinge/Tumlinge/pilte: Mødetid kl. 17.30-18.45. Benytter indgang og toilet i stueetagen.
Væbnere/Seniorvæbnere: Mødetid kl. 19.00-20.30. Benytter indgang og toilet i kælderen.
Familie-FDF: Tilmelding er nødvendigt. Måske kun mulighed for deltagelse af en forælder pr. familie. Dette melder lederne nærmere ud om i forbindelse med tilmelding.
Hvor længe ovenstående kommer til at gælde ved vi endnu ikke, men vi giver besked når/hvis der sker ændringer.
Vi planlægger stadig sommerlejr den 28. juli til 1. august i Katthuset. Lejren vil måske starte den 27. juli for væbnere/seniorvæbnere og evt. pilte, men det er endnu ikke endeligt besluttet. Hvis anbefalingerne til sommer fraråder overnatning, så vil vi planlægge med en lejr uden overnatning. Vi håber, at det uanset hvad bliver muligt at holde sommerlejr i et eller andet omfang.
Vi holder infomøde om sommerlejr sammen med årsmøde den 20. maj.
Hvis der er spørgsmål til ovenstående, så er I velkomne til at kontakte kredsleder Pernille Dannevig Jakobsen på 2183 9744 eller pernille_dannevig@hotmail.com.
Vi glæder os til at se jer igen!
De bedste hilsner fra lederne

Velkommen til FDF Viby J

FDF handler om at give børn og unge et ståsted at møde verden fra. FDF bygger på fire pinde, nemlig: Relationer, leg, tro og samfundsengagement. Kort fortalt handler det om at FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med voksne der har noget på hjertet. At vi i FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag. I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordringer lærer at indgå i forpligtende fællesskaber. I FDF Skabes der ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der engagere sig i den verden, vi lever i. Det er store ord, som vi i FDF Viby forsøger at leve op til. I vores daglige virke leves det ud gennem leg, ansvar og udfordringer. Vi flytter grænser sammen i et trygt fællesskab.

2 days ago

FDF Viby J
Lidt billeder fra i går 🙂 ...
View on Facebook

2 weeks ago

FDF Viby J
Familieholdet blev lørdag overtaget af en flok pirater. Der blev produceret klo, klap for øjet, bandanaer, fundet hemmelige beskeder og øvet i sejle forbi bomber i vandet. Trods regn og knap så lunt vejr, så var humøret højt: Hvor var det dejligt at ses fysisk. ...
View on Facebook

1 month ago

FDF Viby J
De mindste fik her til aften legede, kløvet brænde, savet rafter og snittede pinde 😊 ...
View on Facebook

1 month ago

FDF Viby J
Dejligt at kunne mødes til FDF igen! 😃 Pus-Tum-Pilte hyggede sig med at lave pandekager 🥞 & snobrød over bål 🔥 Væbner/Seniorvæbnere skulle spise så meget kage de kunne 😳 ...
View on Facebook

1 month ago

FDF Viby J
Så må vi ses igen 😀Vi glæder os til at se jer!Opstart på torsdag den 4. marts.Puslinge/tumlinge/pilte kl. 17.30-18.45Væbnere/seniorvæbnere kl. 19-20.30Møderne holdes ude, så husk tøj til vejret.Der er sendt mail ud med praktisk information. ...
View on Facebook