FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra

FDFs formål om at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus fortæller, hvad FDF er sat i verden for. FDFs ambition fortæller, hvordan formålet sættes i spil. FDFs ambition har fire fokusområder: Tro – leg – relationer – samfundsengagement.

Derfor har FDF en ambition

Ambitionen udfolder FDFs formål og særligt det møde, der omtales i formålet. Det er målet, at ambitionen kan udfylde et trin mellem vores formål og det ugentlige arbejde. Et mellemtrin, som både giver mening i hverdagen og fungerer som fælles fortælling om vores arbejde. Som i så mange andre organisationer er det ikke nødvendigvis formålet, man skal møde som det første. Indgangsreplikken til FDF skal favne ligeså bredt som vores egen opfattelse af FDF som et bredt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde.

Tro, relationer, leg og samfundsengagement

Når vi i ambitionen siger, at vi giver børn og unge et ståsted at møde verden fra, er det netop fordi, vi mener, at kombinationen af vores formål, værdier, aktiviteter og menneskesyn giver et særligt ståsted for livet. Et ståsted, hvor vi ruster nye generationer til at møde livets udfordringer, finde fællesskaber og tage ansvar for den verden, de er en del af. De fire pinde i ambitionen formulerer tilsammen FDFs særlige ståsted.

Relationer:

FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte.

Tro:

FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag.

Leg:

I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordringer lærer at indgå i forpligtende fællesskaber.

Samfundsengagement:

FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der engagerer sig i den verden, vi lever i.