Bestyrelsen for FDF Viby J består af:

Formand: Lene Samsøe Andersen

Kredsledelsen: Jane Iburg Sørensen

Kredsledelsen: Pernille Dannevig Jakobsen

Kasser: Ole Simonsen

Menigt bestyrelsesmedlem: Mads Simonsen

Menigt bestyrelsesmedlem: Marianne Groth

Menigt bestyrelsesmedlem: Michael Secher

Suppleant: Stine Hjortshøj

Revisor: Kim Simonsen Lundgaard