Bestyrelsen for FDF Viby J består af:

  • Formand: Pernille Dannevig Jakobsen (valgt 2023)
  • Kasserer: Mads Simonsen (valgt 2023)
  • Kredsleder: Jane Iburg Sørensen (valgt 2022)
  • Kredsleder: Kasper Dahl Jensen (valgt 2023)
  • Menigt medlem: Peter Michael Secher (valgt 2023)
  • Menigt medlem: Julie Gade (valgt 2022)
  • Revisor: Kim Simonsen Lundgaard (valgt 2023)

Man er valgt for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen har konstitueret sig selv efter årsmødet d. 30.03.2023