Bestyrelsen for FDF Viby J består af:

Formand: Lene Samsøe Andersen

Kredsleder: Jane Iburg Sørensen

Kredsleder: Pernille Dannevig Jakobsen

Kasserer: Mads Simonsen

Menigt bestyrelsesmedlem: Marianne Simonsen Groth

Menigt bestyrelsesmedlem: Peter Michael Secher

Menigt bestyrelsesmedlem: Julie Gade

Revisor: Kim Simonsen Lundgaard

Opdateret: 11.12.2020