I FDF Viby J er der mulighed for at få en æresnål, der både kan gives til
medlemmer og ikke medlemmer der har ydet en særlig indsats for
kredsen. Det kræver en skriftlig indstilling, med begrundelse, som
afleveres til bestyrelsen. Bestyrelsen afgør om den skal gives.
Hvis ja, spørges modtager om den vil modtages. Man kan
løbende indstille modtagere, men der uddeles kun en gang årligt,
på årsmødet.