Puslinge/Tumlinge (børnehaveklasse – 2. klasse / torsdag kl. 17.30-19.00)

Allan Rimmer Nielsen – 29 42 34 42

Amalie Skjerning Hübertz – 28 76 61 90

Mathias Rytter Secher – 40 10 98 95

Mette Grube Wolsgård – 22 99 98 96

Pilte/Væbnere (3. – 4. klasse / torsdag kl. 17.30-19.00)

Kasper Bøgh Sørensen – 22 83 82 51

Kasper Dahl Jensen – 26 36 08 80

Seniorvæbnere/Seniorer (7. klasse – 18 år / torsdag kl. 18.50-20.30)

Rasmus Simonsen – 20 42 67 24

Skyler Klamer Kürstein – 61 67 05 98

Familie FDF (3 – 6 år / sidste lørdag i måneden kl. 9.30-11.30)

Maiken Hyllested – 22 55 10 16

Stine Hjortshøj – 23 27 37 47

Kredsledelse

Jane Iburg Sørensen – 22 83 82 49 / oleboghsorensen@gmail.com

Kasper Dahl Jensen – 26 36 08 80 / kasper.dj@gmail.com

Formand

Pernille Dannevig Jakobsen – 21 83 97 44 / pernille_dannevig@hotmail.com

Kasserer

Mads Simonsen – 28 96 76 88 / kasserer@fdfvibyj.dk