Puslinge/Tumlinge (sidste år i børnehave – 2. klasse / torsdag kl. 17.30-19.00)

Mette Grube Wolsgård – 22 99 98 96

Amalie Skjerning Hübertz – 28 76 61 90

Allan Rimmer Nielsen – 29 42 34 42

Mathias Rytter Secher – 40 10 98 95

Pilte/Væbnere (3. – 6. klasse / torsdag kl. 17.30-19.00)

Kasper Bøgh Sørensen – 22 83 82 51

Kasper Dahl Jensen – 26 36 08 80

Thea Østergaard Jespersen – 29 87 92 62

Markus Bøgelund Jakobsen – 42 20 03 84

Søren Blanke Jensen – 28 99 74 55

Familie FDF (3 – 6 år / sidste lørdag i måneden kl. 9.30-11.30)

Maiken Hyllested – 22 55 10 16

Kasper Dahl Jensen – 26 36 08 80

Pernille Dannevig Jakobsen – 21 83 97 44

Kredsledelse

Jane Iburg Sørensen – 22 83 82 49 / oleboghsorensen@gmail.com

Kasper Dahl Jensen – 26 36 08 80 / kasper.dj@gmail.com

Formand

Pernille Dannevig Jakobsen – 21 83 97 44 / pernille_dannevig@hotmail.com

Kasserer

Mads Simonsen – 28 96 76 88 / kasserer@fdfvibyj.dk

Udlejning af Katthuset

Martha Jensen – 29 92 78 16 / katthuset@fdfvibyj.dk

FDF Viby J – Damtoften 20, 8260 Viby J – CVR-nummer: 72046315