Puslinge/Tumlinge/Pilte (børnehaveklasse – 4. klasse / torsdag kl. 17.30-19.00)

Mette Grube Wolsgård – 22 99 98 96

Amalie Skjerning Hübertz – 28 76 61 90

Kasper Dahl Jensen – 26 36 08 80

Allan Rimmer Nielsen – 29 42 34 42

Væbnere/Seniorvæbnere (5. klasse – 8. klasse / torsdag kl. 19.00-20.30)

Kasper Bøgh Sørensen – 22 83 82 51

Rasmus Simonsen – 20 42 67 24

Familie FDF (3 – 6 år / sidste lørdag i måneden kl. 9.30-12.00)

Maiken Hyllested – 22 55 10 16

Stine Hjortshøj – 23 27 37 47

Kredsledere

Pernille Dannevig Jakobsen – 21 83 97 44

Jane Iburg Sørensen – 22 83 82 49

Formand

Lene Samsøe Andersen – 30 28 82 28 / lene8355@gmail.com

Kasserer

Mads Simonsen – 28 96 76 88 / kasserer@fdfviby.dk