Familie (3-8 år / sidste lørdag i måneden kl. 09.30-11.30)

 • Mikkel Bjerring: 21 17 07 57
 • Pernille Dannevig Jakobsen: 21 83 97 44

Puslinge/Tumlinge (sidste år i børnehave-1. klasse / torsdage kl. 17.00-18.30)

 • Amalie Skjerning Hübertz: 28 76 61 90
 • Mathias Rytter Secher: 40 10 98 95
 • Mette Grube Wolsgård: 22 99 98 96

Tumlinge/Pilte (2.-4. klasse / torsdage kl. 17.00-18.30)

 • Allan Rimmer Nielsen: 29 42 34 42
 • Kasper Dahl Jensen: 26 36 08 80
 • Søren Blanke Jensen: 28 99 74 55
 • Thea Østergård Jespersen: 29 87 92 62

Væbnere (5.-6. klasse / torsdage kl. 18.15-20.00)

 • Kasper Dahl Jensen: 26 36 08 80
 • Markus Bøgelund Jakobsen: 42 20 03 84
 • Søren Blanke Jensen: 28 99 74 55
 • Thea Østergård Jespersen: 29 87 92 62

Kredsledelse

 • Jane Iburg Sørensen: 22 83 82 49 / oleboghsorensen@gmail.com
 • Kasper Dahl Jensen: 26 36 08 80 / kasper.dj@gmail.com

Formand

 • Pernille Dannevig Jakobsen: 21 83 97 44 / pernille_dannevig@hotmail.com

Kasserer

 • Mads Simonsen: 28 96 76 88 / kasserer@fdfvibyj.dk

Udlejning af Katthuset

 • Martha Jensen: 29 92 78 16 / katthuset@fdfvibyj.dk