Kredsens vedtægter kan læses her:

http://fdfvibyj.dk/wp-content/uploads/2023/11/Vedtaegter-for-FDF-Viby-J-Godkendt-af-HB-Oktober-2023.pdf