Man kan gratis prøve at være til FDF tre gange som pusling, tumling, pilt og væbner. Ved familie FDF kan man gratis prøve at være med en gang, hvorefter man skal meldes ind, hvis man ønsker at fortsætte i FDF.

Man modtager en kontingentopkrævning dagen efter indmeldelse. Denne opkrævning gælder til og med næste kontingentopkrævning. Kontingent bliver opkrævet på mail via Medlemsservice.

Kontingentsatser 2023

  • 125 kr. halvårligt for familie FDF medlemmer. (opkræves 1. feb. og 1. aug.)
  • 250 kr. halvårligt for medlemmer under 18 år. (opkræves 1. feb. og 1. aug.)
  • 75 kr. helårligt for aktive ledere over 18 år. (opkræves 1. feb.)
  • 500 kr. helårligt for passive ledere over 18 år. (opkræves 1. feb.)

Spørgsmål eller problemer med Medlemsservice? Kontakt Mads på mail: kasserer@fdfvibyj.dk eller sms 28967688.