Se referat fra seneste ordinær generalforsamling her

FDF er en børne- og ungdomsorganisation, med voksne der har noget på hjerte.

Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt menneske, og det præger den måde vi er sammen på.

I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Gemnem leg, rollespil og opfinderi udfordrer vi os selv, og den verden vi lever i. Derudover kan de konkrete aktivteteter variere fra kreds til kreds, men musik, leg og friluftsliv udgør ofte den røde tråd.

I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. FDF bygger på et kristent livssyn, og vi forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier på den måde, der er relevant for moderne børn, unge og voksne. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der er både plads til tro og tvivl.

FDF er et godt afsæt i livet. Mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært at tænke ud af boksen, og har sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet. FDF giver børn og unge en ballast og et ståsted at møde verden fra.

FDF møder vi børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset baggrund. Aktiviteterne i FDF er mangfoldige.

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation. FDF har mere end 25.000 medlemmer i mere end 380 lokale kredse fordelt over hele landet.

FDFs værdier

I FDF møder vi børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus, fordi vi tror på, at børn og unge har brug for et ståsted i livet.  Kristendommen er vores udgangspunkt og sætter os i sammenhæng med andre mennesker. Gemnem vores mål, aktiviteter og menneskesyn viser vi, at ethvert menneske er værdifuldt, og at alle har noget at bidrage med. I FDF er det vigtigere at blive til nogen end at blive til noget. FDF giver børn og unge et ståsted baseret å relationer, tro, leg og samfundsengagement.

Relationer:

FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte.

I FDF tror vi på, at hvert enkelt menneske er skabt med værdi i sig selv, men først i mødet med andre bliver vi hele mennesker. Gode relationer giver modstandskraft og lærer børn og unge at tage ansvar fog andre og værdsætte det forpligtende fællesskab. FDF er et frirum fyldt med læring og dannelse, hvor der plads til at være, helt enkelt være til. Her kan man prøve sig selv af og finde ud af, at man duer til noget. Relationer i FDF betyder, at frivillige ledere tager ansvar for mødet og har blik for fællesskabet. I FDF har det værdi, at lederen sætter sig selv i spil i mødet med børn og unge.

Tro:

FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag.

I FDF tror vi på, at mennesker har brug for at kende deres ståsted i mødet med en mangfoldig verden. I FDF har børn, unge og voksne et sted, hvor de sammen kan tale om tro og tvivl, uden at svaret er givet på forhånd. Her mødet børn og unge voksne, der tør sætte deres egen tro i spild og klar til at fortælle om Gud og lytte til andres erfaringer. Tro i FDF betyder, at vi gør kristendommen konkret og vedkommende gemnem fortællinger og leg, sang og musik, samtale og handling. Vi gør dørtrinnet til folkekirken lavere og minder samtidig folkekirken om ansvaret for børn og unge.

Leg:

I FDF bliver verden større, når vi gemnem leg og udfordringer lærer at indgå i et forpligtende fællesskaber.

I FDF tror vi på, at leg fremmer vigtige egenskaber som nysgerrighed, kreativitet, mod, fantasi, respekt, glæde, spontanitet og ansvar. Egenskaber, vi har brug for som mennesker, men som ikke kan måles på en skala. I FDF leger vi os til færdigheder – i friluftsliv, når vi spiler musik, eller når vi konkurrerer mod hinanden for sjov og for at prøve os selv af. I FDF arbejder vi for, at børn og unge oplever legens frie væsen, hvor vi leger på tværs af alder og gemnem legen etablerer et fællesskab. Leg i FDF betyder, at voksne tager del i legen og leger med – bare fordi det er sjovt.

Samfundsengagement:

FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagernede medborgere, der engagerer sig i den verden, vi lever i.

I FDF tror vi på, at verden har brug for mennesker, der tager del i og ikke blot iagttager livet. Børn og unge inspireres til at anvende jordens ressourcer intelligent og bæredygtigt. FDF bidrager til demokratisk dannelse, når børn og unge får medindflydelse og ansvar, der udvikler sig til selvstændighed og engagement. Samfundsengagement i FDF betyder, at der er kort vej til handling, også hvis man er ung og har en god ide. Som frivillige arbejder vi  for at gøre en forskel for andre, både i det nære, når vi bidrager lokalt, og når vi gemnem internationalt samarbejde får et større udsyn.