I FDF Viby J koster det 250 kr. halvårligt at være medlem.

Kontingentopkrævningen bliver sendt ud 1. februar og 1. september på e-mail.

Man må prøve at være med gratis 3 gange, før man skal meldes ind FDF Viby J og betale kontingent. Som nyt medlem vil man få sendt en kontingentopkrævning på e-mail senest 3 uger, efter man har meldt sig ind.

Indmeldelse skal ske ved at udfylde vores indmeldelsesblanket som kan downloades her: 

Når indmeldelsesblanketten er udfyldt, afleveres den til en leder (voksen)

Udmeldelse skal ske ved at kontakte Jane på e-mail: oleboghsørensen@gmail.com eller på sms: 22 83 82 49.