Indmeldelse skal ske ved at udfylde vores indmeldelsesblanket, som kan downloades her:

Når indmeldelsesblanketten er udfyldt, afleveres den til en leder eller sendes som billede til Mads.

Udmeldelse skal ske ved at skrive til Mads.

Mads kan kontaktes på mail: kasserer@fdfvibyj.dk og telefon: 28967688.